Khối lớp 9

Năm học 2011 - 2012 Trường THCS Chân Lý có 03 lớp 9 với tổng số học sinh khối 9 là 116 học sinh và 03 em học sinh học bổ túc
Lớp 9A do Thầy Phạm Công Hoàng làm chủ nhiệm
Lớp 9B do Thầy  Nguyễn Đức Viễn  làm chủ nhiệm.
Lớp 9C do Cô VŨ Thị Kim Dung làm chủ nhiệm.
===NDV@====
ċ
THCS Chân Lý,
10:09, 21 thg 10, 2011
ċ
THCS Chân Lý,
10:09, 21 thg 10, 2011
ċ
danhsachduxettotnghiep2009-2010.rar
(10k)
THCS Chân Lý,
08:43, 29 thg 5, 2010
Ĉ
THCS Chân Lý,
10:06, 21 thg 10, 2011
Comments