Hoạt động gần đây của trang web

18:50, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa BCH Công đoàn
18:49, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Lãnh đạo trường
18:48, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Ban chi uỷ
18:48, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa CƠ CẤU TỔ CHỨC
18:47, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Phổ cập giáo dục
18:47, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa THÔNG TIN
18:46, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa THỜI KHÓA BIỂU
18:46, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa LỊCH CÔNG TÁC
18:45, 25 thg 6, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
21:00, 22 thg 5, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Các học kì
20:56, 22 thg 5, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã đính kèm Phan loai hoc sinh khoi 6,7,8.xls vào Các học kì
20:54, 22 thg 5, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã đính kèm THONG KE DIEM GIUA KY 2 12-13.xls vào Các học kì
22:02, 12 thg 5, 2013 THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
21:33, 12 thg 5, 2013 THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
21:25, 12 thg 5, 2013 THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
21:14, 12 thg 5, 2013 THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
21:14, 12 thg 5, 2013 THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
18:36, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Tổ khoa học tự nhiên
07:21, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Đội TNTPHCM
07:09, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
06:57, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ
06:46, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã đính kèm SAM_7663.JPG vào TRANG CHỦ
06:37, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã đính kèm IMG_1187.jpg vào TRANG CHỦ
06:25, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa Đội TNTPHCM
06:19, 29 thg 3, 2013 Cao Xuân Trường Trường THCS Chân Lý đã chỉnh sửa TRANG CHỦ