TRANG CHỦ‎ > ‎

Chủ tịch nước Việt Nam qua các thời kì

CHỦ TỊCH NƯỚC QUA CÁC THỜI KỲ

đăng 08:40, 31 thg 10, 2011 bởi THCS Chân Lý   [ đã cập nhật 02:00, 11 thg 4, 2012 ]

1. Hồ Chủ Tịch


 Trong hoàn cảnh chiến tranh, Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước, đứng đầu Chính phủ, và kiêm nhiệm chức vụ Thủ tướng. Đến năm 1955 chức vụ Thủ tướng được chuyển giao cho Phó Thủ tướng lúc đó là Phạm Văn Đồng đảm nhiệm. Hồ Chí Minh là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được Quốc hội khoá II bầu lại và làm Chủ tịch đến khi ông mất ngày 2 tháng 9 năm 1969.

2. Tôn Đức Thắng

Người kế nhiệm Hồ Chủ Tịch ở cương vị này là Tôn Đức Thắng, chính thức từ ngày 22 tháng 9 năm 1969, trước đó là Quyền Chủ tịch nước, Tôn Đức Thắng làm giữ cương vị này đến khi ông qua đời (30/3/1980)

2'. Nguyễn Hữu Thọ


Ông là người duy nhất trong danh sách không chính thức là Chủ tịch nước, ông giữ chức tạm thay cho bác Tôn khi ông qua đời đến 4 tháng 7, 1981

3. Trường Chinh


Là Chủ tịch nước từ 4 tháng 7, 1981 đến 18 tháng 6, 1987

4. Võ Chí Công (18 tháng 6, 1987 đến 22 tháng 9, 1992)


5. Lê Đức Anh (23 tháng 9, 1992 đến 24 tháng 9, 1997)

Vị Chủ tịch nước duy nhất cho đến nay cũng đồng thời là Đại tướng

6. Trần Đức Lương (24 tháng 9, 1997 đến 26 tháng 6, 2006)

7. Nguyễn Minh Triết (27 tháng 6, 2006 đến nay)

1-1 of 1