Họ và tên: Vũ Thị Kim Dung
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KHXH

Năm sinh:
Năm vào ngành: 1983
Trình độ: CĐSP Văn - Họa
Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi huyện - CSTĐ cấp cơ sở