Họ và tên: Nguyễn Đức Viễnfree gif maker
Chức vụ:     Tổ trưởng Tổ KHTN
Năm sinh: /  /1974
Năm vào ngành: 1996
Trình độ: ĐHSP Kỹ Thuật
Thành tích nổi bật: Giáo viên giỏi cấp huyện 
                                     - CSTĐ cấp cơ sở  Danh sách Tổ KHTN năm học 2012 - 2013                      
  

Stt

Họ và tên

Năm sinh

TĐ chuyên môn

Năm vào ngành

Đảng viên


Nơi ở hiện nay

Ghi chú

   1     

Trần Thị Thanh Vân

1980

CĐSP Toán Lý

2001

    x


Chân Lý

 

   2     

Trần Quốc Việt

1983

ĐHSP Toán Tin

2005

    x


Chân Lý

 

   3     


Đào Minh Đông

1977

CĐSP KTCN

2004

    x


Nguyên Lý

 

   4     

Nguyễn Tuấn Giao

1980

ĐHSP Hoá

2001

    x

Chân Lý

 

   5     

Vũ Minh Tân

1974

ĐHSP  TD

1998

    x

Bắc Lý

 

   6     

Phạm Thanh Thản

1952

TCSP TD

1976

 

Chân Lý

 

   7     

Trần Thị Luyên

1962

CĐSP Toán

1983

 

Chân Lý

 

   8     

Trương Văn Tuyến

1979

ĐHSPToán Tin

2001

    x

Bắc Lý

 

   9     

Cao Xuân Trường

1983

ĐHSP Toán

2004

    x

Bắc Lý

 TP

10   

Nguyễn Đức Viễn

1974

ĐHSPKT

1996

    x

Bắc Lý

 TT

11   

Phạm Công Hoàng

1982

ĐHSPToán Tin

2003

 x

Chân Lý

 

12   

Trần Văn Thịnh

1978

CĐSP Sinh hoá

2002

 

Chân Lý

 

13   

Trần Thị Lan

1958

ĐHSinh-KTNN

1982

 

Chân Lý

 

14   

Nguyễn Văn Chinh

1987

CĐSP Toán lý

2010

 

Chân Lý 


 15 Nguyễn Thị Trang 1987 CĐSP Lý Tin 2011  Chân Lý 
 16 Nguyễn Đức Duy 1991 CĐSP TD 2012  Chân Lý