CỜ - HUY HIỆU - ĐỘI CA

CỜ - HUY HIỆU - ĐỘI CA
 
   Cờ Đội
      -   Nền đỏ.     
 -   Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.     
 -   Ở giữa có hình huy hiệu Đội.      
-   Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.  

  Huy Hiệu
           
  -  Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.        
Khẩu hiệu Đội :                       “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa                        Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại : Sẵn sàng!”.                      -    Khăn quàng : bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần   (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).    Đội Ca
Comments