make a gif at gickr.com
CỜ - HUY HIỆU - ĐỘI CA
Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.

        Nghi thức Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Bao gồm Lễ Chào cờ, Diễu hành, Duyệt Đội, Kết nạp đội viên, Công nhận chi đội, Trưởng thành đội viên, Thành lập Liên đội  và Đại hội Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.


Hưởng ứng phát động hội giảng hội học
của em Trần Thị Việt Hà lớp 9B đại diện cho hơn 400 HS trong nhà trường

how to make animated gif
Tổng phụ trách: Trương Công Luật
Sinh năm: 1983
Năm vào ngành: 2005
Thành tích: Giáo viên giỏi cấp huyện

Liên đội trưởng:
Sinh năm: 1999Những hình ảnh trong buổi Đại hội liên đội
Phát biểu chỉ đạo của anh Nguễn Xuân Đức chủ tịch hội đồng xã
Phát biểu chỉ đạo của đ/c Tạ Ngọc Hưng - PHT
Quang cảnh hội trường