Danh sách BCH Công Đoàn Trường THCS Chân Lý
Năm học 2012 - 2013
1. Đ/c: Tạ Ngọc Hưng _ CTCĐ                                  
2. Đ/c: Nguyễn Đức Viễn _ Trưởng ban KTCĐ-TTTH 
3. Đ/c: Trần Thị Huyền _ Tổ trưởng nữ công            
4. Đ/c: Vũ Thị Kim Dung _ Phụ trách đời sống         
5. Đ/c: Cao Xuân Trường _ VHVNTDTT                    
   
Danh sách công đoàn viên Trường THCS Chân Lý
Năm học 2012 - 2013


LUẬT CÔNG ÐOÀN

     Ðể phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động

                         Căn cứ vào các Ðiều 10, 32, 83, 86 và Ðiều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                         Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.  Xem tiếp>>Trang con (1): Luật công đoàn